Przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw – zmienia status preparatu ellaOne.

Zgodnie z przyjętymi zapisami w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne – tabletki ellaOne będą wydawane na receptę.

Resort zdrowia przywrócił je do grupy leków, których wydawanie będzie się wiązało ze ściślejszą kontrolą lekarską. Główną przesłanką uzasadniają nową legislacje były względy medyczne.

Przypomnijmy, że we wrześniu ubiegłego roku minister Konstanty Radziwiłł zapowiadał zmiany podkreślając, że używanie preparatu powinno podlegać ordynacji lekarskiej. „Dzisiaj wiemy już od lekarzy ginekologów, że na przykład z dostępu do tego typu środków, takiego nieskrępowanego dostępu, w tym także przez dzieci od 15 roku życia, no mamy do czynienia z sytuacjami, gdzie są dziewczynki na przykład, które przyjmują tego typu środki kilka razy w ciągu miesiąca ze wszystkimi negatywnymi skutkami”- oceniał wówczas Konstanty Radziwiłł.

źródło: pulsfarmacji.pl

Share →