Już po raz jedenasty obchodzony był OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ APTEKARZA, który objął patronatem Minister Zdrowia RP. Organizatorem dorocznego święta polskich farmaceutów była Naczelna Izba Aptekarska. Główne uroczystości odbyły się 24 września 2014 r. w Warszawie.

Obchody Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza rozpoczęły się w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Mszę Świętą w intencji aptekarzy i ich rodzin odprawili: wieloletni Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia ks. Józef Jachimczak i ks. Grzegorz Boraczewski, kanonik honorowy Kolegiackiej Kapituły Sokólskiej. Nawiązując do liturgicznego wspomnienia świętych męczenników Kosmy i Damiana (w kalendarzu liturgicznym Kościoła 26 września), patronów aptekarzy, ks. Józef Jachimczak powiedział: „Kosma i Damian – «atleci Boga» – poprzez swoje życie i męczeńską śmierć ogłosili światu prawdę o Chrystusie. Ich misja miłosierdzia i oddania za wiarę pokonuje stulecia i dociera do naszych czasów, stawiając przed nami obraz Boga jako «jedynej kotwicy, której można zawierzyć»”. Były Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia podkreślił, że współczesna problematyka etyczna jest bardzo bliska powołaniu aptekarzy, którzy nade wszystko winni być „ludźmi sumienia”. „Wpływ ludzi sumienia na tych «bez sumienia» przekracza granice czasowe i przestrzenne, a dzięki przekazywanej tradycji sięga nawet poza śmierć. I tak jak ziarno męczeństwa w imię Chrystusa wydaje plon w Kościele, tak cierpienie sumienia sprzeciwiającego się wszelkiego rodzaju nieuprawnionej władzy również nie pozostaje bezowocne. Tak to czynił nasz św. Jan Pawel II, który nie wahał się bronić wolności sumienia, podkreślając z całą mocą godność człowieka. Bo wolność sumienia to nie dowolność nielicząca się z niczym. Wszyscy farmaceuci, stażyści i studenci muszą odznaczać się siłą. Codzienna praca powinna być poprzedzona cichą modlitwą za pacjentów, aby mieć świadomość, że we wszystkim zależymy od Boga. To jest bardzo ważna misja. Głosić prawdę za wszelką cenę” – powiedział wieloletni Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia.

  W głównych uroczystościach w Filharmonii Narodowej w Warszawie uczestniczyło ponad 300 osób. W obchodach wzięli udział między innymi przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia Tomasz Latos, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki, zastępca Głównego Inspektora Farmaceutycznego Zbigniew Niewójt, wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni oraz reprezentanci samorządów zawodów zaufania publicznego. Obecni byli przedstawiciele środowisk akademickich, Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, a także firm i hurtowni farmaceutycznych. Na uroczystość
w Sali Kameralnej filharmonii przybyli członkowie organów Naczelnej Izby Aptekarskiej, przedstawiciele okręgowych izb aptekarskich i farmaceuci z całego kraju. Litewskich farmaceutów reprezentował prof. Eduardas Tarasevicius.

Gości powitał dr Grzegorz Kucharewicz, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. W swoim wystąpieniu podkreślił, że Ogólnopolski Dzień Aptekarza obchodzimy w okresie ważnych zmian politycznych w naszym kraju. „Mam nadzieję, że nowy rząd Rzeczypospolitej szybko przystąpi do niezbędnych reform, które obejmą prawo farmaceutyczne i system dystrybucji detalicznej leków. Nie można już dłużej zwlekać z wprowadzaniem zmian systemowych, na które od lat bezskutecznie czekają polscy aptekarze. Potrzebujemy odważnych polityków i odważnych decyzji. Czas nie jest naszym sprzymierzeńcem. Podjęta niedawno decyzja ministra edukacji narodowej o zakończeniu kształcenia techników farmaceutycznych, poparta przez ministra zdrowia, a także przez samorząd aptekarski, dowodzi wszak, że w naszym państwie możliwe są rozstrzygnięcia zgodne z duchem europejskim. Polskie aptekarstwo potrzebuje reform i nowoczesnych regulacji, które zbliżą nas do najbardziej rozwiniętych krajów europejskich. Regulacje te są konieczne, żeby współczesna apteka jako placówka ochrony zdrowia publicznego i pracujący w niej farmaceuci mogli wykonywać, niezależnie od istniejącej komercji, nałożone na nich ustawowe zadania, koncentrując się na szeroko pojętej opiece farmaceutycznej. Państwo natomiast, zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, musi stworzyć wszystkim placówkom ochrony zdrowia, a więc również aptekom, odpowiednie warunki prawne i ekonomiczne do prowadzenia działalności. Z tego właśnie względu większość państw unijnych w szczególny sposób traktuje ochronę zdrowia publicznego, uznając potrzebę wprowadzenia specjalnych regulacji i zwiększonego nadzoru właściwych służb nad prawidłowym funkcjonowaniem całego systemu opieki zdrowotnej” – powiedział prezes NRA.

Dr Grzegorz Kucharewicz podziękował ministrowi zdrowia Bartoszowi Arłukowiczowi za dialog ze środowiskiem aptekarskim i szczere rozmowy
z przedstawicielami Naczelnej Izby Aptekarskiej. „Wierzę, że najbliższy rok przyniesie ważne decyzje, które wzmocnią ekonomicznie polskie apteki
i pozwolą aptekarzom, zwłaszcza prowadzącym niezależne apteki, z nadzieją spojrzeć w przyszłość. Potrzebne są pilne kompleksowe zmiany ustawowe, o których wcześniej wspomniałem. Brak rozwiązań ustawowych może w bardzo szybkim czasie doprowadzić do upadku indywidualnych aptek i monopolizacji rynku, co będzie miało nieodwracalne i negatywne skutki zarówno dla pacjentów, jak i dla każdego rządu” – podkreślił prezes NRA.

W liście do aptekarzy minister zdrowia Bartosz Arłukowicz pogratulował im dotychczasowych osiągnięć zawodowych. „To dzięki Waszemu profesjonalizmowi oraz zorientowaniu przede wszystkim na potrzeby pacjenta farmaceuci znajdują się w czołówce zawodów, które Polacy obdarzają największym zaufaniem. Wyrazy uznania kieruję także do samorządu aptekarskiego, który odgrywa niezwykle ważną rolę w rozwoju i integracji środowiska zawodowego oraz krzewieniu zasad etyki zawodowej. Dziękuję za aktywną działalność oraz partnerską współpracę” – napisał minister zdrowia.

Podczas warszawskiej gali wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki wręczył farmaceutom odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w działalności na rzecz rozwoju samorządu zawodu farmaceuty oraz odznaki honorowe Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Ponadto zasłużeni aptekarze odebrali Medale im. prof. Bronisława Koskowskiego, przyznawane za zasługi dla rozwoju polskiego aptekarstwa. To najwyższe odznaczenie, jakim może uhonorować farmaceutę samorząd aptekarski. Wręczone zostały również tytuły „Strażnik Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego” i wyróżnienia „Mecenas Samorządu Aptekarskiego”.

Prezes NRA podziękował: głównym sponsorom obchodów  Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza – firmom PFIZER i POLPHARMA; pozostałym sponsorom – firmom Boiron, GlaxoSmithKline, Gedeon Richter, Servier i Teva, a także patronom medialnym – „Aptekarzowi Polskiemu”, „Czasopismu Aptekarskiemu”, „Gazecie Farmaceutycznej”, „Farmacji Praktycznej”, „Managerowi Apteki”, „Menedżerowi Zdrowia”, „Pulsowi Farmacji”, „Rynkowi Zdrowia” oraz portalom: rynekaptek.pl i rynekzdrowia.pl.

Obchody XI Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza w Filharmonii Narodowej zakończył koncert Alicji Majewskiej, która wystąpiła z Włodzimierzem Korczem i kwartetem OPERA.

 

EUGENIUSZ JAROSIK
Biuro Prasowe
Naczelnej Izby Aptekarskiej

 

Zdjęcia: Izabela Podolec

żródło: nia.org.pl

Share →