Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło w dniu 9 stycznia br. cztery stanowiska:

– w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przekazywania informacji o programach polityki zdrowotnej oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje;

– w sprawie projektu rozporządzenia  Ministra Zdrowia  w sprawie obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych;

– w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów postępowania przy udzieleniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem;

– w sprawie projektu rozporządzenia  Ministra Zdrowia  w sprawie rejestru wytwórców substancji czynnych, które mają zastosowanie przy wytwarzaniu produktów leczniczych weterynaryjnych mających właściwości anaboliczne, przeciwzakaźne, przeciwpasożytnicze, przeciwzapalne, hormonalne, lub psychotropowe

STANOWISKO Nr 2/15/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 9 stycznia 2015 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przekazywania informacji o programach polityki zdrowotnej oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po rozpatrzeniu projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przekazywania informacji o programach polityki zdrowotnej oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje, przekazanego przy piśmie pana Sławomira Neumanna, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia,
z dnia 16 grudnia 2014 r., nie zgłasza uwag do przedstawionego projektu rozporządzenia.

 

STANOWISKO Nr 3/15/VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 9 stycznia 2015 r.
w sprawie projektu rozporządzenia  Ministra Zdrowia  w sprawie obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po rozpatrzeniu projektu rozporządzenia  Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych, przekazanego przy piśmie pana Marka Posobkiewicza, p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego, z dnia 15 grudnia 2014 r., nie zgłasza uwag do przedstawionego projektu rozporządzenia.

STANOWISKO Nr 4/15/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 9 stycznia 2015 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów postępowania przy udzieleniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów postępowania przy udzieleniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem przekazanym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia pana Piotra Warczyńskiego z dnia 19 grudnia 2014 r., znak: MZ-MD-L-0212-1/JC/14, nie zgłasza uwag do projektu.

STANOWISKO Nr 5/15/ P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 9 stycznia 2015 r.
w sprawie projektu rozporządzenia  Ministra Zdrowia  w sprawie rejestru wytwórców substancji czynnych, które mają zastosowanie przy wytwarzaniu produktów leczniczych weterynaryjnych mających właściwości anaboliczne, przeciwzakaźne, przeciwpasożytnicze, przeciwzapalne, hormonalne, lub psychotropowe 

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po rozpatrzeniu projektu rozporządzenia  Ministra Zdrowia w sprawie rejestru wytwórców substancji czynnych, które mają zastosowanie przy wytwarzaniu produktów leczniczych weterynaryjnych mających właściwości anaboliczne, przeciwzakaźne, przeciwpasożytnicze, przeciwzapalne, hormonalne, lub psychotropowe, przekazanego przy piśmie pana Marcina Kołakowskiego, Wiceprezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, z dnia 19 grudnia 2014 r., nie zgłasza uwag do przedstawionego projektu rozporządzenia.

Opublikował: Milena Kruszewska

źródło: nil.org.pl

Share →